อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในที่ทำงาน

การกระแทก การเผาไหม้ และไฟไหม้เป็นผลลัพธ์ทั่วไปของความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ไม่ดี เมื่อไตรลักษณ์นี้เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บสาหัส หรือแม้แต่เสียชีวิตได้ ต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไปบางประการสำหรับการทำงานกับไฟฟ้าในที่ทำงาน เครื่องบางเครื่องมีอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเริ่มต้นโดยไม่ได้ตั้งใจและมีความจำเป็นต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานของคุณมีแสงสว่างเพียงพอ หากคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณกำลังทำในขณะที่ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน โอกาสที่คุณจะได้รับบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำไฟฉายติดตัวไปด้วยเมื่อทำการซ่อมแซมในที่ที่มีแสงน้อย อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าทั้งหมดก่อนที่จะทำงานกับไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงโลหะทั้งหมด เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา และพวงกุญแจ

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหรือสายไฟและนำไฟฟ้าให้กับคุณได้ จัดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ นี้สามารถไปพร้อมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ รักษาเครื่องจักรให้ปราศจากเศษซากและไขมันส่วนเกินเพื่อป้องกันไฟไหม้ เมื่อทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บของเหลว ขนเหล็ก และวัสดุนำไฟฟ้าอื่นๆ ให้ห่างจากชิ้นส่วนที่มีพลังงาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัยหรือถุงมือหุ้มฉนวน

พื้นที่จำกัดอาจเป็นสถานที่ทำงานที่อันตรายเป็นพิเศษ

ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่เล็กกว่ามากเหล่านี้จะทำให้คุณสัมผัสกับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีพลังงานได้ใกล้ชิดมากกว่าที่คุณเคยชิน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจนกว่าคุณจะได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงาน เส้นเหล่านี้อันตรายอย่างยิ่ง คนงานที่ไม่มีคุณสมบัติต้องอยู่ห่างจากสายไฟ 50,000 โวลต์อย่างน้อย 10 ฟุต ห้ามใช้บันไดโลหะเมื่อคุณทำงานใกล้กับสายไฟหรือสายไฟอื่นๆ ใช้บันไดไฟเบอร์กลาสหรือไม้ที่มีรางด้านข้างที่ไม่นำไฟฟ้าเสมอ บันไดโลหะสามารถนำไฟฟ้าตรงมาที่คุณ

โปรดจำไว้ว่าน้ำนำไฟฟ้าและเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับเครื่องจักรที่มีพลังงานสูง อาจทำให้เกิดการกระแทกหรือไฟฟ้าไหม้ได้ มีแนวทางที่สำคัญหลายประการเมื่อทำงานกับไฟฟ้า แนวทางที่เราได้สรุปไว้ในบทความนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และจำเป็นต้องมีการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าทุกด้าน ก่อนที่คุณจะพยายามใช้เครื่อง

 

This entry was posted in อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.